การเสพยาบ้าก่อเกิดโทษหลายประการ ดังต่อไปนี้

ผลต่อสภาพทางด้านจิตใจ เมื่อเสพยาม้าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหรือใช้จำนวนมาก จะก่อให้ผู้เสพมีความผิดธรรมดาทางจิตใจ แปลงเป็นโรคทางจิตประเภทระแวง ทำให้มีความประพฤติเปลี่ยนไป ได้แก่ กำเนิดอาการหวาดหวั่น กลัว จิตหลอน ซึ่งโรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้ว อาการจะดำรงอยู่ตลอดกาล ถึงแม้ตอนที่มิได้เสพยาก็ตาม

ผลต่อระบบประสาท ในระยะต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ประสาทเคร่งเคลียด แม้กระนั้นพอหมดฤทธิ์ยาจะมีลักษณะอาการประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจในหัวข้อต่างช้า แล้วก็บกพร่อง รวมทั้งถ้าใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะก่อให้โรคสมองเสื่อม หรือในกรณีที่ใช้ยาในจำนวนมาก (Overdose) จะไปกดประสาทแล้วก็ระบบการหายใจ ทำให้สลบรวมทั้งถึงแก่ชีวิตได้

ผลต่อความประพฤติ ฤทธิ์ของยาจะเป็นตัวกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความนิสัยไม่ดี แล้วก็ความกังวล ด้วยเหตุนั้นเมื่อเสพยาขยันไปนานๆจะมีผลให้กำเนิดความประพฤติปฏิบัติที่เปลี่ยนไปเป็นผู้เสพจะมีความนิสัยเสียมากขึ้น และก็ถ้าเกิดยังคงใช้ถัดไปจะได้โอกาสเป็นโรคจิตประเภทระแวง เกรงว่าจะมีคนมารังควานตัวเอง ก็เลยจำต้องรังแกคนอื่นๆก่อน

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *