โทษของยาบ้า

โทษของยาบ้า ยาบ้า จะสามารถมีฤทธิ์ด้วยการเข้าไปกระตุ้นระบบประสาท จึงทำให้ผู้ที่เสพติดยาเสพติดทั้งทางร่างกายและก็จิตใจ เมื่อฤทธิ์ยาไปสู่ร่างกายในตอนระยะต้นที่เสพใหม่ๆ มันก็จะออกฤทธิ์กระตุ้นร่างกายให้มีการตื่นตัว ทำให้อัตราการเต้นของจังหวะหัวใจเร็วขึ้น

ภาวะความดันโลหิตสูง มีลักษณะใจสั่น เคร่งเคลียด เมื่อฤทธิ์ยาหมดลงผู้เสพจะมีลักษณะอาการอ่อนแรงมากยิ่งกว่าธรรมดา ระบบสั่งทางสมองปฏิบัติงานช้าลง การตัดสินใจช้าแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นได้ ถ้าหากยังคงเสพยาม้าต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ฤทธิ์ยาก็จะยิ่งทำลายสมองให้เสื่อม

มีลักษณะจิตหลอน กำเนิดสิ่งลวงตา ระแวง วิกลจริต บ้าคลั่งเป็นบ้ากระทั่งสามารถรังควานคนอื่นๆแล้วก็ตัวเองได้ และก็ถ้าหากเสพยาเข้าไปมากเกินจำนวน ฤทธิ์ยาจะเข้าไปกดประสาทและก็ระบบหายใจ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดภาวการณ์สลบและก็ทำให้เสียชีวิตได้ท้ายที่สุด

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *